Monthly Archives: април 2019

Бојење јаја у парохијском дому

27.04.2019.

Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Креативне радионице на Сланом Копову

18.04.2019.

У оквиру пројекта Rehab NatCult Heritage , ученици 2. разреда провели су дан на Сланом Копову. Уживали смо у шетњи, игри и креативним радионицама. Захваљујемо се Силвији Иванић, Новици Блажину и сарадницима на позиву и одличној организацији.

Прилог ТВ Нови Бечеј
sdr
dav
Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Семинар: Од развојног плана школе преко пројеката ка стварању подстицајне средине за учење и развој

16.04.2019.

Предавач Добривој Мартоноши

sdr
sdr
sdr
Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Семинар: Електронски портфолио наставника и ученика

13.04.2019.

dav
sdr
Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Позоришна представа: „Први шљиварски бој“

10.04.2019.

Позориште „Звездица“ из Зрењанина

Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Семинар: „Примена мотивационих техника у настави“

06.04.2019.

Семинар је одржан у зборници наше школе. Реализатори су Снежана Рајковић, стручни сарадник – педагог и Бранислав Рајковић, професор разредне наставе.

Тема програма: нова схватања мотивације; примена мотивационих техника; формативно оцењивање – још једна мотивациона техника; праћење и вредновање ефеката примене мотивационих техника.

Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Радионица

Jучe je нaшу шкoлу пoсeтилa Нaтaшa Пeтрoвић из Житкoвaцa, кoja je  жeнски фудбaлски трeнeр, члaн НВO и пeдaгoшки aсистeнт.  Сa учeницaмa нaшe шкoлe je урaдилa рaдиoницу o прeдрaсудa и дискриминaциjи. Причaлa им je o свoм живoтнoм путу и успeху кojи je пoстиглa у свeту фудбaлa.  To je билa joш jeднa aктивнoст вeзaнa сa прojeкaт oсипaњa учeникa, кojу нaшa шкoлa рeaлизуje у сaрaдњи сa УНИЦEФ-oм и ЦOП-oм.

Categories: Uncategorized | Поставите коментар

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: